Velkommen!

Datainstituttet er eit IT-selskap som spesialiserar seg på konsulenttjenester. Konsulentane våre tek på seg alle slags oppdrag for både forretningskunder og private.

Vi har IT-kunnskapen som skal til for å setje opp system for alle behova dine. Løysingane våre er alltid utarbeidde for å vere brukarvennlege, og vi tek omsyn til alle spesielle behov til kundane våre.